Tvångsvård för ME-sjuk i Danmark

Den 12 februari 2013 tvångsomhändertogs Karina Hansen 24 år i Danmark. Karina lider av svår ME och har varit helt sängbunden sedan 2009. 
 
Den 12:e februari kom fem poliser, två läkare, en låssmed och två socialarbetare hem till Karina för att tvinga henne till Hammels neurocenter. Poliserna hindrade mamman från att komma in till Karina och hon fördes bort mot sin och föräldrarnas vilja.
 
Karina är så sjuk att hon inte brukar kunna säga mer än ett par ord åt gången men hon lyckades ringa sin pappa på mobilen och sade: Hjälp pappa, i mitt rum.
 
Hon kördes med ambulans till sjukhuset men hennes föräldrar fick inte reda på vart de körde dottern eller varför hon skulle tvångsvårdas. Föräldrarna blev senare uppringda av sjukhuset som lovade att någon skulle ringa dem varje dag och berätta hur det gick för Karina och de skulle få träffa dottern om 14 dagar. De har fortfarande inte fått träffa henne!
 
Karina lyckades ringa hem dagen efter hon blivit omhändertagen, hon sade: Hur kommer jag ut härifrån? Jag klarar inte detta. Sedan bröts samtalet. Föräldraran har inte haft någon kontakt med Karina efter det samtalet.
 
Hon har sedan dess "vårdats" av en psykiater som inte tror att ME är en neurologisk sjukdom utan tror att man kan tänka sig frisk från ME. Varje dag utsätt Karina för GET (träning), KBT och antidepressiva mediciner. Karina ligger nu på en klinik där de inte har någon erfarenhet av allvarligt sjuka ME-patienter med stor risk för att bli ännu sämre i sin ME.
 
Varken föräldrarna eller deras advokat har lyckats få reda på varför Karina tvångsomhändertogs, de får inte se några papper och vet inte vem som tagit beslutet. Karinas mamma var  fram till omhändertagandet anställd för att ta hand om Karina och det har aldrig rapporterats någon försummelse.

Den läkare som är ansvarig för Karina är ansvarig läkare för alla ME-sjuka i Danmark. Detta riskerar alltså att hända fler personer. Varför får inte ME-sjuka i Danmark välja vård själva, varför får de inte ta emot besök?
 
Om du vill hjälpa Karina kan du skriva på namnlistan nedan:

http://www.causes.com/actions/1752801-severely-ill-m-e-patient-held-in-hospital-against-her-will?recruiter_id=182530899&utm_campaign=own_timeline&utm_medium=wall&utm_source=fb
 
 

Kommentera här:

Besökstoppen