Sjukpenningtalet på rätt väg.

Sjukpenningtalet låg i november på 10,8 dagar. Det är samma nivå som månaden före men 0,4 dagar högre än ett år tidigare, meddelar Försäkringskassan.


Sjukpenningtalet anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år.

Regeringen har satt som mål att sjukpenningtalet ska vara högst 9,0 dagar i slutet av år 2020. Enligt Försäkringskassan har förutsättningarna att nå målet förbättrats.
Källa: Göteborgs Posten.

Då kan man ju undra om FK avser att uppnå målen genom att göra det näst intill omöjligt att få ett läkarintyg godkänt.

Sedan den berömda stupstocken där man blev utförsäkrad efter en viss tid oavsett hur sjuk du var så upplever jag att man istället blivit mycket hårdare i sina bedömningar på FK.

Inte för att jag själv blivit drabbad men jag läser dagligen i sociala medier om personer som fått avslag på sin ansökan om sjukpeng på ett läkarintyg som tidigare genererat i godkänd sjukskrivning.

Att tvinga ner sjuktalen genom att neka sjuka människor sjukpeng känns som ett diktatoriskt sätt att nå sitt mål.

Borde man inte någon gång på vägen ställa sig frågan varför folk blir sjukare och sjukare och kan vi göra något för att bromsa det?

Borde man inte samarbeta med de läkare som sjukskriver sina patienter på förhoppningsvis goda grunder istället för att förringa deras kompetens att bedöma sin patients mående.

Borde man inte börja samarbeta med de arbetsgivare som har stor andel sjukskrivna för att se vad som kan förbättras i arbetsmiljön?

Nej istället så ser man till att sjuka människor blir helt utan ersättning trots att flera läkare och instanser som arbetsförmedling och utredande team fastslagit att personen är arbetsoförmögen. Är det verkligen så FK ska se till att vi blir "friskare"?

Besökstoppen