Forskare finner ledtrådar till kognitiv dysfunktion hos ME-sjuka

Jag delar en  intressant artikel som jag översatt via Google eftersom jag själv inte klarar att läsa på 
engelska längre :-)

Forskare vid Columbia University Mailman School of Public Health har identifierat ett unikt mönster av
immun molekyler i ryggmärgsvätskan hos personer med
myalgisk encefalomyelit / kroniskt trötthetssyndrom (ME / CFS) som ger insikter i grunden för
kognitiv dysfunktion-frekvent beskrivet av patienter som "hjärndimma" -
Så samt nytt hopp för förbättrad diagnostik och behandling.
I studien som publiceras i Molecular Psychiatry, Mady Hornig, MD, och kollegor använde immun
testmetoder för att mäta nivåerna av 51 immun biomarkörer som kallas cytokiner i
ryggmärgsvätskan hos 32 personer med ME / CFS i genomsnitt sju år,
40 med flera skleros och 19 icke-sjuka kontroller.

Forskarna fann att halterna av de flesta cytokiner, inklusive den inflammatoriska immun molekylen,
interleukin 1, var deprimerade i individer med ME / CFS jämfört med de andra två grupperna,
matchande vad som sågs i blodet studie på patienter som hade sjukdomen i mer än tre år.
En cytokin-eotaxin-upphöjdes i ME / CFS och MS grupper, men inte i kontrollgruppen.
"Vi vet nu att samma ändringar i immunsystemet som vi nyligen rapporterade i blodet hos personer
med ME / CFS med långvariga sjukdomar är också närvarande i det centrala nervsystemet,"
säger Dr. Hornig, professor i epidemiologi och regissör av translationell forskning vid Centrum för
Infection and Immunity på Mailman School.
"Dessa immunfynd kan bidra till symtomen i både perifera delar av kroppen och hjärnan, från
muskelsvaghet till hjärndimma."
Konsekvenser för diagnos och behandling "Diagnos av ME / CFS är nu baserad på kliniska kriterier. Våra resultat ger hopp om objektiva
diagnostiska test för sjukdomen samt potentialen för terapier som korrigerar obalansen i cytokinnivåer
ses hos personer med ME / CFS i olika skeden av deras sjukdom ", tillägger W. Ian Lipkin, MD, John
Snow professor i epidemiologi och föreståndare för Centrum för Infection and Immunity.

Det finns prejudikat för användning av humana monoklonala antikroppar som reglerar immunsvar i ett
brett spektrum av sjukdomar från reumatoid artrit till multipel skleros. Men forskarna observera att
ytterligare arbete behövs för att bedöma säkerhet och effekt av denna strategi.

Här hittar ni originaltexten:
http://medicalxpress.com/news/2015-03-scientists-clues-cognitive-dysfunction-chronic.html

Kommentera här:

Besökstoppen